Phòng Khám Sức khỏe sinh sản

42, Tôn Đức Thắng, Tp. Long Xuyên, An Giang

Nếu quý khách muốn được tư vấn hay đăng ký khám bệnh xin liên hệ số 0911500355.

Đăng ký khám bệnh: https://forms.gle/UAKodJ51kPKkrLMf7

Khai báo y tế: https://forms.gle/qyxS4DfeTW7xgVGC7

Hoặc:

Mọi liên hệ và thắc mắc khác xin liên hệ qua mẫu (form) dưới đây hay qua:

Email: clinic@bstrinhhuutho.com,