Phòng Khám Sức khỏe sinh sản

42, Tôn Đức Thắng, Tp. Long Xuyên, An Giang

Nếu quý khách muốn được tư vấn xin gọi số 0296 3852992 và đọc tên, số điện thoại. Nhân viên phòng khám sẽ gọi lại sau.

Hoặc:

Mọi liên hệ và thắc mắc khác xin liên hệ qua mẫu (form) dưới đây hay qua:

Email: clinic@bstrinhhuutho.com,