Observership Program 2012

Tham gia chương trình Observership tại Bệnh viện Phụ sản, Cleveland Clinic, Ohio - Hoa kỳ năm 2012.