Qui trình chuyên môn Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc U lành tuyến vú

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Qui trình chuyên môn Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc Thai ngoài tử cung

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Qui trình chuyên môn Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc mổ lấy thai

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Qui trình chuyên môn Chẩn đoán và điều trị u nang buồng trứng

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Qui trình chuyên môn Chẩn đoán và điều trị u xơ tử cung

Ban hành kèm theo Quyết định 4068/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế