Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)
Essential of COVID-19
(Những điểm cơ bản)
Bs Trịnh Hữu Thọ

Antibiotics Guide, choices for common infections - 2017

Antibiotics Guide, choices for common infections - 2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015)

“HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN”

Quyết định về việc Ban hành Tài liệu “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” của BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.