Xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu chấn thương.

Xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu chấn thương (ABCDE) - Bs CKII Trịnh Hữu Thọ

Cập nhật Hồi sinh tim phổi

Cập nhật Hồi sinh tim phổi - Bs CKII Phạm Ngọc Trung.

Sốc điện chuyễn nhịp và sốc điện phá rung

Sốc điện chuyễn nhịp và sốc điện phá rung - Bs CKI Nguyễn Thành Tuyên

Động lực nhóm trong hồi sinh tim phổi

Team Dynamics in CPR (AHA 2015) - Bs CKII Trịnh Hữu Thọ

Hồi sức sơ sinh cơ bản và cập nhật

Hồi sức sơ sinh cơ bản và cập nhật - Bs CK II Ngô Hữu Trí.

Cập nhật Hồi sinh tim phổi năm 2015 của Hiệp hội tim Hoa Kỳ (AHA).

Những điểm nổi bật trong hướng dẫn cập nhật của Hiệp hội tim Hoa Kỳ (American Heart Association) cho Hồi sinh tim phổi (CPR) và cấp cứu tim mạch (ECC) năm 2015.

2015-AHA-Guidelines in CPR and ECC.

H I G H L I G H T S of the 2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC.