Scientific Center for Children Health - Moscow 2017

Chương trình huấn luyện Cấp cứu Nhi Khoa tại Scientific Center for Children Health - Moscow, Nga từ 16/10/2017 đến 27/10/2017. Gồm 5 quốc gia: Việt Nam, Lào, Myanma, Azerbaijan, Papua New Guinea.