Nhân xơ tử cung trong dây chằng rộng bên phải chèn vào niệu quản làm thận chướng nước.